MAYA

ALL-ROUND MOBILE HOME

PO SUNCU, VJETRU,
KIŠI I SNIJEGU.

GORSKA MOBILNA KUĆA MAYA

MODULARNOST

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji kuća je sastavljena od tri modula na kotačima, širine 300cm.i dužine 520cm. koji se prevoze odvojeno, a spajaju u cjelinu na mjestu montaže,bez teške mehanizacije.
Modularan način proizvodnje omogućje lakši transport,nižu cijenu i veću mobilnost.
Na novoj lokaciji kuća i terasa lako se usklađuju s konfiguracijom terena i pri tome čuvaju prirodu.

MOBILNOST

Moduli su na kotačima, širine 300/520 cm dužine i prevoze se na udaljene destinacije kamionom.
Na mjestu montaže vuku se vučnim vozilom.
Zahvaljujući maloj širini i dužini pojedinačnih modula lako se ulazi u tijesne prostore između ograda ili stabala.
Na novoj se lokaciji moduli spajaju u cjelinu bez teške mehanizacije.
Neovisno o veličini, kuća i terasa lako se usklađuju s konfiguracijom terena uz maksimalnu zaštitu prirodnog okoliša

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zidovi debljine 22 cm SIP sustava gradnje s 20 cm izolacije, garantiraju dobru toplinsku zaštitu u svim vremenskim uvjetima.
Pokrov od falcanog čeličnog lima dodatno štiti kuću od vjetra i padalina.
Nisku toplinsku provodljivost osiguravaju trostruka izo stakla sa Sunglass zaštitom.

  • Više opcija grijanja i hlađenja elektro, plinsko,toplinske dizalice, kruta goriva…
  • Sustavi podnog grijanja